1. Speedevent AS

Våre nettstedsadresser: www.speedevent.no, www.speedevent.shop, www.førerutvikling.no, www.jentekjøring.no, www.superbikeschool.no

Sidene drives av selskapet:
Speedevent AS, Org nr. 917 821 283, epost: post@speedevent.no, telefon: +47 48035889.

2. Dine opplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

3. Oppbevaring av opplysninger

Informasjonen ligger i systemet til kjøper velger å slette/endre informasjonen.

For kjøpere som registrerer seg på dette nettstedet, lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen (passord er ikke synlig).

Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvis kjøper har konto på dette nettstedet, kan du be om å få personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss.